AtraSoil metod

Metod stabilizacije je sličan bilo kom vlažnom metodu

Postupak:

1. Uzimanje uzorka zemljišta:

  • Analiza uzorka
  • Procena potrebne količine proizvoda za dobijanje optimalnih rezultata

2. Studija vlage u zemljištu (radi procene količine vode potrebne za mešavinu):

  • Merenje temperature okoline
  • Merenje vlažnosti i temperature zemljišta

3. Zaoravanje terena do potrebne dubine:

Kao smernice možemo koristiti sledeće pretpostavke:

  • debljina 20 cm (Velika frenkvencija saobraćaja i svih vrsta nosivosti 20t i više što je idealano za osnovnu bazu pre nanošenja mekog tampona i asfalta)
  • debljina 15 cm (umerena frenkvencija saobraćaja maksimalna tonaža 10t)
  • debljina 10 cm (mala frenkvencija saobraćaj sa maksimalnom tonažom do 5t)
  • debljina 7 cm (sporadični saobraćaj, pešačke i biciklističke staze)

4. Nanošenje proizvoda:

  • Mešavina polimer stabilizatora, hidroizolacije i vode
  • Odnos mešavine unapred određen na osnovu rezultata testova

5. Mešanje zemljišta sa proizvodom AtraSoil® i ravnjanje

6. Sabijanje