PP-R vodovodne cevi
PE 100 Polietilna cev visoke gustine - zbijenosti

Polipropelinski kopolimer (PP-R)

PP-R se široko koristi za distribuciju tople vode do 95C, podne i vodom napajane grejače. Toplotna i hemijska otpornost materijala dozvoljava da on takođe bude korišćen za prenos kompresovanog vazduha u vazduhoplovnoj industriji kao i u gasnoj i prehrambenoj industriji. Materijal pokazuje stabilnost na niskim temperaturama i do -35C.

Ovaj materijal se koristi:
  • Instalacije za pijaću vodu
  • Sanitarne instalacije
  • Podno grejanje
  • Industriji
Karakteristike
  • PP-R cev
  • Boja: plava ili bela
  • Dimenzije prema saglasnosti: DIN 8077/8078
  • Upotreba: uglavnom za toplu vodu

O PP-R sistemima

Polipropelin (PP) kao sirov materijal za cevi se koristi za proizvodnju cevi već dugo vremena, i dokazao je njihove preformanse za primenu pod pritiskom i bez pritiska.

Za cevi pod pritiskom se koriste:
  • PP-R (polipropelin kopolimer)

Za primenu bez pritiska, najnoviji sirovi polipropelinski materijal PP HM – visok uticaj, velika molekulnost – PPHM ili Polipropelinski blok kopolimer

Ova grupa materijala pokazuje veliku otpornost na udarce, stabilnost pri visokim temperaturama, i ultra visoku ukočenost, koja ovaj materijal klasifikuje kao dominantan za upotrebu cevi koje nisu pod pritiskom kao sto su kanalizacioni odvodi.