Eco

ECO optimizovana tehnologija pare omogućuje veću efikasnosti nego u konvencionalnoj SCROLL tehnologiji.

Ovo se postiže sa puštanjem pare tokom kompresije ciklusa i na taj način smanjuje visoka radna frekvenciju kompresora , omogućujući povećanje proizvodnog kapaciteta toplote sa nižom potrošnjom energije .

Eco

Ovu liniju proizvoda karakterišu:

- Nizak nivo buke
- Laka instalacija
- Automatsko odmrzavanje
- Kontrola temperature