Eco Termo XL

Termodinamički solarni sistem napravljen da zagreva velike količine vode i koristi se za industrijske potrebe.

Eco termo xl

U zavisnosti od vaših potreba u ponudi imamo sisteme različite snage.

Ovu liniju proizvoda karakterišu:

- Nizak nivo buke
- Laka instalacija
- Kontrola temperature