Aquapura Split

EVI Scroll optimizovana tehnologija pare omogućuje veću efikasnosti u konvencionalnoj SCROLL tehnologiji.

Ovo se postiže puštanjem pare tokom kompresije ciklusa i na taj način smanjuje visoka radna frekvenciju kompresora , omogućujući povećanje proizvodnog kapaciteta toplote sa nižom potrošnjom energije .

Aquapura Split

Ovu liniju proizvoda karakterišu:

- Nizak nivo buke
- Laka instalacija
- Automatsko odmrzavanje
- Kontrola temperature