Aquapura Monoblok

EVI Scroll optimizovana tehnologija pare omogućuje veću efikasnosti u konvencionalnoj SCROLL tehnologiji.

Ovo se postiže puštanjem pare tokom kompresije ciklusa i na taj način smanjuje visoka radna frekvenciju kompresora , omogućujući povećanje proizvodnog kapaciteta toplote sa nižom potrošnjom energije .

Aquapura Monoblok

Ovu liniju proizvoda karakterišu:

- Nizak nivo buke
- Laka instalacija
- Niska cena održavanja
- Automatsko odmrzavanje
- Mogućnost programiranja
- Kontrola temperature
- Velika efikasnost i kod niskih temperatura