Aquapura Inverter

Aquapura Inverter DC razlikuje od bilo koje druge postojeće pumpe tehnologije na tržištu zato što kompresor ima mogućnost prilagodjavanja različitim operativnim uslovima klima uredjaja, čime sepostiže maksimalna ušteda energije.

aquapura inverter

Ovu liniju proizvoda karakterišu:

- Nizak nivo buke
- Laka instalacija
- Automatsko odmrzavanje
- Kontrola temperature