Aquapura Evi

EVI Scroll optimizovana tehnologija pare omogućuje veću efikasnosti u konvencionalnoj SCROLL tehnologiji.

Ovo se postiže sa injekcijom pare tokom kompresije ciklusa i na taj način smanjuje visoka radna frekvenciju kompresora , omogućujući povećanje proizvodnog kapaciteta toplote sa nižom potrošnjom energije .

#

Ovu liniju proizvoda karakterišu:

- Nizak nivo buke
- Laka instalacija
- Automatsko odmrzavanje
- Kontrola temperature