Površinska, viseća i ugradna rasveta

Površinska, viseća i ugradna rasvetna tela se mogu koristiti kao osnovno osvetljenje u poslovnim prostorijama, prodavnicama, magacinima ili javnim zgradama opšte namene.

#

Različite vrste reflektora i difuzora daju vam mogućnost postizanja željenog normiranog osvetljenja za tipove prostorija,koje trebate da osvetlite.

Tela se mogu poručiti sa odgovaručom aparaturom za puštanje koja omogućava da budu uključeni u sistem upravljanja cele zgrade ili poslovnog prostora, ili sa individualnoim upravljanjem – puštanje, zaustavljanje, zatamnjivanje.