Proizvodi

Naši proizvodi vam daju ostvarljiva rešenja za - osvetljenje poslovnih prostorija, osvetljenje enterijera, fasadno osvetljenje, spoljašnje osvetljenjei ulično osvetljenje. Prihvatili smo izazove tržišta povezane sa LED tehnologijom i razradili smo modele, koji ispunjavaju različite funkcije i načine montaže – za ugradnu montažu, direktnu montažu, reflektore, vodootporna rasvetna tela.

Možete da računate na tim dokazanih profesionalaca za konsultacije kod izbora odgovarajućeg rešenja. Svetlotehnički proračuni sa našim rasvetnim telima Vam daju realnu predstavu o krajnjem rezultatu pri izvršenju Vašeg projekta. Tokom poslednjih godina rma neprekidno investira u savremenu opremu da bi mogla da odgovori povećanoj tražnji na tržištu profesionalne rasvete, tako što stoji na samom vrhu po kvalitetu i metodici.

Naši kupci

Naši kupci su arhitektonski i dizajnerski ateljei, gradjevinske rme, trgovački lanci, proizvodna preduzeća, distributeri elektro materijala i rasvetne tehnike i naravno – privatni kupci.

Moto Alimex-a je "profesionalizam – kvalitet" što je posledica kriterijuma kontinuiranog razvoja.

Medjunarodna saradnja sa vodećim firmama nam pomaže da pratimo trendove dinamično razvijajućeg tržišta rasvete .

Prednosti za naše kupce:

· Savremena tehnološka rešenja
· Fleksibilni proizvodni program
· Sve na jednom mestu
· Proizvodi locirani u objektu
· Ugovaranje, izrada i direktna isporuka na Vašu adresu
· Projektovanje i vizuelizacija projekata za rasvetu Integrisana gradjevinska rešenja
· Rešenja za proizvode uskladjena sa budžetom, rokovima i zahtevima kupca

Oblasti primene:

· Poslovne i javne zgrade
· Školski i naučni objekti
· Proizvodna preduzeća
· Prodavnice i tržni centri
· Muzeji i pozorišta
· Sportske hale i igrališta
· Hoteli i SPA
· Bolnice i santorijumi
· Podvožnjaci i parking zone