Partnerska prijava
Za uspešno slanje prijave popunite sva polja
Šta treba da sadrži prijava?
  • U prijavi navedite sve podatke koji Vam se čine bitni
  • za potencijalnu saradnju. Opišite nam pretežnu
  • delatnost Vaše firme i probleme sa kojima se
  • susrećete. Kolika je potražnja za proizvodima koje
  • distribuiramo, kolike su Vaše trenutne i mesečne
  • potrebe - u sezoni i Van sezone.
  • Odvojite malo vremena, budite detaljni i biće nam
  • zadovoljstvo da Vam ponudimo najbolje moguće
  • uslove saradnje.