Šahte
Sahte
Kako bi ponudili mogućnost za kontrolu i održavanje cevnog sistema redovno, šahte su integrisane u sam sistem. One su uglavnom instalirane na pozicijama bendova, redukcije ili grananja.
Dodatne karakteristike
Sahte

Šahte su napravljene od PE materijala i kompatibilne su sa polietilenskim kanalizacionim cevima. Napravljene su tehnologijom “rotomoldinga” ili su napravljene od Konti Kan spiralne cevi. Bilo koja od ovih tehnologija da je korišćena, šahte daju kompaktan kanalizacioni sistem.

Tipovi šahti:
  • Standardni šahti – Ova vrsta šahti je pozicionirana iznad cevi. Zbog statičkih i bezbednosnih razloga ovaj tip je jedino predložen za prečnike cevi koji su manji ili jednaki prečniku šahta. Oni mogu biti sa dva ili tri ulaza. Obično prečnik od DN800 do DN1000 je korišćen kao baza za ovu vrstu šahti.
  • Tangencijalni šahti – Ova vrsta šahti je pozicionirana tangencijalno uz cev, što znači pomerena od sredine. Ovo je razlog zašto korišćenje ovog tipa šahti sa standardnim prečnikom od DN1000 takođe može biti korišćeno za cevi sa većim prečnikom.
  • Specijalni šathi – Ukoliko je potrebna specijalna konstrukcija šahti (ne standardne vrste), onda šahte mogu biti proizvedene od Konti Kan spiralne cevi, ulazi i izlazi od Konti Kan cevi.
Standard

Važeći standardi za proizvodnju, statičku kalkulaciju i instalaciju šahti su EN13598-1, EN 124: 1994 and EN1610

Spojevi

Šahte mogu biti veoma lako spojene sa cevima sa velikim rasponom različitih spojeva proizvedenih od Konti Kan cevi.

Sve ove šahte su proizvedene u visinama prema potrebama potrošača i imaju specijalno napravljene poklopce za šahte od polietilena.