Konti Kan spiralne cevi
Konti Kan sistemi
Koni Kan cevi su cevi sa duplim zidom. Spoljni sloj je valovit dok je unutrašnji sloj gladak

Karakteristike sirovog materijala i proizvodne tehnologije su kombinovane kako bi obezbedili laku primenu u:
 • Kanalizacijama koje nisu pod pritiskom
 • Rekonstrukciji već postojećih projekata
 • Odvodima u rekonstrukciji puteva
 • Kanalizacionim postrojenjima
 • Šahtama
Čvrstina prstena

Čvrstina prstena je jedan od glavnih dizajnerskih parametara gravitacionih cevi. Izražava se u kN/m2 i predstavlja otpornost cevi na spoljni uticaj, npr. pritisak zemlje.

Čvrstina prstena za Konti Kan spiralne cevi je definisana prema EN ISO 9969 standardu.

Dodatne informacije

Klijenti i inženjeri kao idealni materijal za cevi za razne primene kao sto je distribucija vode, odvode, projekte obnavljanja (rehabilitacije) i šahte prepoznaju polietilen.

Najskoriji razvoj proizvoda Konti Hidroplasta je poroizvodnja kanalizacionih cevi koje će se primenjivati kao cevi koje nisu pod pritiskom. Konti Kan spirale i Konti Kan spiralni spojevi.

Konti Kan spirale se prave od šupljih PE-HD delova spiralno uvijenih na bubanj sa određenim prečnikom. Konti Kan spiralne cevi obezbeđuju sve tehničke prednosti ekvivalentne polietilen čvrstoj cevi sa značajnim smanjenjem težine kombinujući laku instalaciju sa povećanom rentabilnosti. Njena jedinstvena struktura može ponuditi opseg veličina cevi i čvrstoće prstena, u zavisnosti od potreba potrošača.

Karakteristike sirovog materijala i tehnologije za proizvodnju su zajedno kombinovane kako bi obezbedile primenu u:
 • Infrastrukturnim objektima
 • Industriji
 • Izgradnji puteva
 • Rekonstrukciju

Konti Kan spirala obezbeđuje iste karakteristike kao i polietelne ili polipropilene cevi sa čvrstim zidovima, jedina razlika između Konti Kan spirale i ovih cevi je to da je značajno lakša u težini ali i instalaciji, sto je takođe finansijski održivo.

Referentni standardi Primena
EN 13476-1:2007 Kanalizacioni sistemi
EN 13476-2:2007 Otpadne vode i kombinovani sistemi
EN 476:2001 Izgradnja auto puteva
EN 1610:2002 Odvod vode
EN 1852-1:1999 Kućni sistemi za odvod
ENV 1046:2002 (У) Industrijske cevovode
SFS 5906:2004 Podvodne instalacije


Boja: crna (moguća je druga boja na zahtev), Dužina: 6m

Za povezivanje Konti Kan spirala koriste se sledeće metode:

 • Veza pomoću fasung +EPDM zaptivača
 • Zavarivanje istiskivanjem sa obe strane
 • Zavarivanje istiskivanjem iznutra
 • Povezivanje sa navojem sa unutrašnje strane ili termo skupljajućom trakom
 • Elektro fuzijsko povezivanje
 • Povezivanje metalnim delovima sa unutrašnjim gumenim slojem
 • Paralelno zavarivanje