Prirodni gas
PE 100 Polietilna cev visoke gustine - zbijenosti
Polietilne gasne cevi su napravljene od PE80 i PE100 materijala, i njihova primena je u distribuciji gasa kroz mrežu koja trpi radni pritisak od 10bar.
Dodatne karakteristike
Boja: crna sa žutim linijama ili žuta boja za PE80, a crna boja sa žutim linijama ili narandžasta boja za PE100.
Standardi:
  • EH 1555-2
  • ISO 4437