Tau CITY
CITY Parking Rampa
Parking rampa CITY - ruka rampe se posebno kupuje

Dodatna oprema:

Tau CITY serija parking rampi
CITY serija automatskih rampi predviđena je za kontrolu prolaska na prolazima sa velikom frekvencijom prolazaka, širine do 6m.

Deblokada CITY rampeDEBLOKADA RAMPE - CITY parking rampe poseduju jednostavan intuitivan sistem za deblokadu rampe u slučaju potrebe za ručnim otvaranjem. Poluga za deblokadu motora zaštićena je personalizovanim ključem.

Deblokada CITY rampeUPRAVLJAČKA JEDINICA - pozicija upravljačke jedinice na vrhu kućišta rampe olakšava pristup i rad monterima opreme. Pristup je omogućen jednostavnim uklanjanjem poklopca kućišta rampe.

Primer ugradnje CITY parking rampe
Primer montaže CITY rampe